روند تابلو سهم تسه9803،امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس و لیست وضعیت سهم در طول معاملات

اطلاعات این صفحه از نماد تسه9803،امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس شامل روند تابلو سهم از ابتدای معاملات تا اخرین زمان معامله می باشد و لیست وضعیت تابلو در بازه های زمانی مختلف می باشد

لیست تابلو روز سهام در نماد تسه9803

در این بخش وضعیت و روند سهم از ابتدا تا زمان آخرین معامله بررسی می شود، به عنوان مثال در آخرین زمان که ساعت 10:5:20 باشد، سرانه خرید یا قدرت خریدار از ساعت شروع معاملات تا این ساعت بررسی می شود.
آخرین معامله قیمت آخر قیمت پایانی حجم معاملات سرانه خرید قدرت خریدار سرانه فروش قدرت فروشنده