تابلو رتاپح،ح.تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپح) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس

تابلو نماد رتاپح،ح.تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپح) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

4,550

7.06
قیمت پایانی

4,430

4.24
حجم معاملات

7,071,242

تعداد: 1,353
ارزش معاملات

31,299,924,080

-
سرانه خرید

119,563,367

قدرت خریدار: 3.25
سرانه فروش

36,810,343

قدرت فروشنده :0.31

بازه روز

4,570

4,160

قیمت مجاز

1,430

1,170

بازه هفته

0

0

بازه سال

0

0

حجم مبنا

1

تعداد سهام

0

میانگین حجم در ماه

0

میانگین حجم 10 روز اخیر

8,971,713

میانگین حجم 5 روز اخیر

8,016,018

میانگین حجم 3 روز اخیر

7,337,479

EPS

0

P/E گروه

23

سرانه خرید

119.56M

سرانه خرید حقیقی

119.56M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

36.81M

سرانه فروش حقیقی

36.81M

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

3.25

قدرت خریدار حقیقی

3.25

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0.31

قدرت فروشنده حقیقی

0.31

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد رتاپح

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم ح.تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپح) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 7,071,242 (100%) 0 (0%)
تعداد : 262 0

فروش در نماد رتاپح

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم ح.تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپح) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 7,071,242 (100%) 0 (0%)
تعداد : 851 0

سفارشات خرید و فروش در نماد رتاپح

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم ح.تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپح) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,380 4,560 4,560 41,050 6
1 1,500 4,550 4,570 58,774 2
2 5,483 4,540 4,580 71,845 9