اطلاعیه ها پشتیبانی
کپی لینک برای انتشار
7trader
نویسنده

7trader

تاریخ

۱۴۰۰/۸/۳

بازدید

23,007

فیلتر حجم معاملات مشکوک سه ماهه

آموزش فیلتر نویسی پیشرفته حجم معاملات مشکوک سه ماهه، فیلتر حجم معاملات مشکوک سه ماهه، صفحه فیلتر نویسی پیشرفته، سهم هایی که نسبت حجم امروز آنها به میانگین 3 ماهه بیشتر از 4 باشد.

آموزش فیلتر نویسی پیشرفته

نام فیلتر : فیلتر حجم معاملات مشکوک سه ماهه

سهم هایی که نسبت حجم امروز آنها به میانگین 3 ماهه بیشتر از 4 باشد.

در ابتدا برای نوشتن فیلتر اختصاصی خود باید وارد صفحه فیلتر نویسی پیشرفته  شوید سپس به بخش تب حجم معاملات رفته و در قسمت "نسبت حجم امروز به میانگین چند روزه" در فیلد اول، حداقل را برابر 4 قرار دهید و در فیلد دوم که حداکثر می باشد را خالی بگذارید تا بیشتر از را نمایش دهد و سپس در فیلد سوم که زمان می باشد 90 را وارد کنید تا میانگین 90 روزه را محاسبه کند.

با استفاده از این فیلتر سهم هایی که نسبت آخرین روز آنها به میانگین 90 روزه بیشتر از 4 باشد را نمایش می دهد.

 

آموزش فیلتر نویسی پیشرفته | فیلتر حجم معاملات مشکوک سه ماهه

آموزش فیلتر نویسی پیشرفته | فیلتر حجم معاملات مشکوک سه ماهه

 

آموزش فیلتر نویسی پیشرفته | فیلتر حجم معاملات مشکوک سه ماهه