اطلاعیه ها پشتیبانی

اطلاعیه ها

لیست خرید های مشکوک هر سهم - خرید مشکوک (تاریخ : آخرین روز معاملاتی)

نام زمان معامله آخرین قیمت قیمت پایانی حجم خرید تعداد خریدار سرانه خرید هر نفر