اطلاعیه ها پشتیبانی

اطلاعیه ها

لیست سهام هایی که در نزدیکی کف قیمتی خود قرار دارند (تاریخ : آخرین روز معاملاتی)

نماد قیمت آخر قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات روز سرانه خرید حقیقی قدرت خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی قدرت فروشنده حقیقی