اطلاعیه ها پشتیبانی

اطلاعیه ها

لیست خرید های مشکوک حقیقی هر سهم - خرید مشکوک حقیقی (تاریخ : آخرین روز معاملاتی)

نام زمان معامله آخرین قیمت قیمت پایانی حجم خرید حقیقی تعداد خریدار حقیقی سرانه خرید (خرید هر نفر) کل مبلغ خرید