اطلاعیه ها پشتیبانی
لیست صنایع
گروه حجم معاملات ارزش معاملات سرانه خرید حقیقی سرانه فروش حقیقی قدرت خریدار حقیقی
انبوه سازي، املاك و مستغلات 479,383,591 1,059,261,037,958 92,187,952 62,890,879 1.47
محصولات شيميايي 288,900,780 5,581,800,322,390 190,557,134 97,922,342 1.95
خدمات فني و مهندسي 27,903,672 404,224,812,286 231,204,237 235,217,386 0.98
ساير محصولات كاني غيرفلزي 36,811,720 306,894,657,631 142,492,051 141,221,517 1.01
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر 193,280,894 2,514,168,301,244 129,111,281 57,389,621 2.25
بانكها و موسسات اعتباري 1,501,196,278 6,784,519,152,825 207,585,133 269,425,864 0.77
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن 98,450,826 1,271,645,854,257 152,723,486 32,833,105 4.65
ماشين آلات و تجهيزات 30,007,304 369,572,394,301 113,814,300 133,497,608 0.85
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي 132,152,964 917,800,260,329 133,884,791 160,548,583 0.83
سرمايه گذاريها 523,969,935 2,039,297,738,672 147,452,853 27,690,612 5.33
خودرو و ساخت قطعات 4,009,733,982 9,755,360,082,500 174,948,021 226,710,569 0.77
ساخت محصولات فلزي 327,952,820 594,242,299,506 129,250,347 190,952,569 0.68
استخراج کانه هاي فلزي 225,608,799 2,520,893,013,541 223,924,385 128,074,783 1.75
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي 354,717,498 3,994,071,529,670 358,219,085 158,805,921 2.26
لاستيك و پلاستيك 58,509,178 427,024,342,960 146,109,098 69,402,123 2.11
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 142,560,677 675,372,074,786 99,883,366 32,648,211 3.06
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط 54,197,492 853,935,923,664 129,149,288 89,197,169 1.45
مواد و محصولات دارويي 85,008,504 1,607,628,510,265 168,134,750 117,890,887 1.43
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 52,181,708 744,060,511,441 230,429,024 188,557,390 1.22
زراعت و خدمات وابسته 43,794,357 296,810,093,537 89,276,618 21,244,590 4.2
سيمان، آهك و گچ 118,594,368 1,365,332,613,282 135,212,413 91,087,700 1.48
استخراج زغال سنگ 14,090,540 482,574,251,149 248,627,555 32,435,354 7.67
فلزات اساسي 788,647,531 8,978,508,553,453 286,519,407 174,682,809 1.64
اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن 8,576 5,003,222,611 37,060,904 8,775,585 4.22
محصولات چوبي 21,965,346 263,321,152,068 112,731,009 15,691,494 7.18
قند و شكر 10,942,790 141,733,330,531 89,350,528 122,195,711 0.73
منسوجات 548,636 37,228,533,553 116,034,016 123,421,261 0.94
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي 4,290,275 276,535,346,384 167,450,701 163,793,684 1.02
واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي 46,271,089 513,061,826,177 189,304,438 228,258,623 0.83
دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش 469,105 63,536,501,350 133,188,934 149,098,328 0.89
هتل و رستوران 29,010,761 265,267,278,110 171,951,458 150,170,494 1.15
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي 404,783,703 5,428,017,852,393 284,430,292 251,616,572 1.13
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 1,007,801,851 17,844,212,821,161 362,060,887 430,328,163 0.84
مخابرات 13,021,852 191,825,564,420 181,584,114 231,029,714 0.79
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف 26,225,385 184,522,636,676 175,958,534 176,770,774 1
اطلاعات و ارتباطات 59,013,104 519,042,740,553 176,830,379 193,569,785 0.91
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي 127,567,402 342,124,617,751 180,698,309 152,181,834 1.19
كاشي و سراميك 11,105,955 147,497,884,710 148,134,535 104,106,459 1.42
محصولات كاغذي 56,255,158 314,398,434,194 123,046,751 127,003,761 0.97
ساير واسطه گريهاي مالي 59,797,897 202,832,055,524 161,238,316 21,701,973 7.43
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري 9,213,110 203,454,507,938 190,040,757 168,452,106 1.13
انتشار، چاپ و تکثير 39,171 576,597,120 100,930,610 100,930,610 1
اوراق تامين مالي 359,522 315,594,615,135 1,862,395,219 870,217,286 2.14
استخراج ساير معادن 1,314,166 40,962,136,640 108,653,990 100,152,944 1.08
پيمانكاري صنعتي 20,830,989 50,570,210,162 165,264,295 100,648,429 1.64
حمل و نقل آبي 1,668,353 32,109,038,817 148,586,995 106,328,764 1.4
فعاليت هاي هنري، سرگرمي و خلاقانه 12,700 91,668,600 32,143,700 96,431,100 0.33
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني 1,167,871 29,257,891,856 85,151,235 95,326,135 0.89
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري 18,599,048 149,881,598,212 125,367,954 186,462,379 0.67
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور 361,252 4,223,397,132 692,038,415 112,222,446 6.17
حذف شده-مواد و محصولات شيميايي 0 0 0 0 0