اطلاعیه ها پشتیبانی
لیست صنایع
گروه حجم معاملات ارزش معاملات سرانه خرید حقیقی سرانه فروش حقیقی قدرت خریدار حقیقی
انبوه سازي، املاك و مستغلات 527,479,410 1,982,979,128,661 170,204,070 166,534,254 1.02
محصولات شيميايي 421,678,271 3,072,379,099,105 133,800,760 135,887,457 0.98
خدمات فني و مهندسي 16,406,517 288,346,647,650 194,335,164 220,692,401 0.88
ساير محصولات كاني غيرفلزي 115,895,837 804,679,048,219 177,435,766 259,808,404 0.68
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر 278,743,949 2,314,700,146,379 152,990,819 174,644,135 0.88
بانكها و موسسات اعتباري 570,468,541 1,815,437,607,250 171,991,941 257,916,145 0.67
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن 47,866,821 663,821,510,791 143,127,099 95,930,337 1.49
ماشين آلات و تجهيزات 46,965,723 324,324,728,437 151,372,480 210,688,774 0.72
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي 260,794,583 1,010,261,451,152 136,081,784 209,115,993 0.65
سرمايه گذاريها 696,041,002 4,017,045,621,364 193,890,810 161,084,653 1.2
خودرو و ساخت قطعات 1,988,899,670 5,445,297,351,608 158,776,966 297,220,282 0.53
ساخت محصولات فلزي 704,798,133 928,873,251,775 261,088,364 293,345,341 0.89
استخراج کانه هاي فلزي 186,010,301 1,470,643,323,364 132,477,600 158,834,337 0.83
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي 689,192,939 1,123,229,172,738 95,424,176 159,336,142 0.6
لاستيك و پلاستيك 70,647,718 286,835,222,713 121,203,716 151,121,341 0.8
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 428,330,400 1,935,237,501,606 311,144,858 147,113,372 2.12
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط 83,978,057 1,111,030,740,434 142,324,523 155,250,989 0.92
مواد و محصولات دارويي 58,793,390 895,232,865,620 140,979,984 14,706,618 9.59
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 86,846,642 1,059,885,823,162 221,199,914 216,909,164 1.02
زراعت و خدمات وابسته 225,519,407 1,810,254,905,460 215,330,324 198,201,220 1.09
سيمان، آهك و گچ 179,602,655 2,668,173,306,317 258,501,870 51,502,608 5.02
استخراج زغال سنگ 1,197,507 31,948,538,250 153,523,422 133,387,042 1.15
فلزات اساسي 416,521,930 3,367,419,093,368 157,935,922 140,280,326 1.13
اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن 334,240 390,302,272,186 261,697,480 22,540,599 11.61
محصولات چوبي 4,117,209 51,577,773,130 108,921,535 31,698,642 3.44
قند و شكر 103,483,379 752,319,972,366 232,050,668 300,746,506 0.77
منسوجات 2,316,089 19,133,436,510 60,943,388 73,497,647 0.83
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي 33,749,109 229,393,493,875 114,015,315 202,044,676 0.56
ساير واسطه گريهاي مالي 87,331,971 264,212,093,542 112,995,604 69,003,546 1.64
دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش 759,322 105,473,144,890 220,390,471 290,202,005 0.76
هتل و رستوران 36,671,834 302,204,105,621 124,199,977 101,126,900 1.23
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي 332,459,608 2,439,349,036,835 206,462,912 206,504,255 1
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 2,669,945,365 19,035,072,869,879 362,092,007 413,128,705 0.88
مخابرات 12,906,413 103,933,523,290 249,057,298 254,291,686 0.98
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف 10,676,316 116,831,189,679 205,508,234 220,420,358 0.93
اطلاعات و ارتباطات 69,869,565 1,020,570,402,900 158,259,276 22,471,949 7.04
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي 117,457,185 496,784,722,552 171,827,013 223,330,786 0.77
كاشي و سراميك 23,205,962 413,087,334,650 187,889,119 270,413,662 0.69
محصولات كاغذي 68,990,878 247,247,570,993 191,851,156 128,192,253 1.5
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري 724,241 34,098,895,280 127,418,446 117,833,259 1.08
انتشار، چاپ و تكثير 3,501,065 17,763,762,934 87,509,378 100,300,617 0.87
اوراق تامين مالي 6,265,130 5,427,997,679,499 1,613,776,363 1,353,601,322 1.19
استخراج ساير معادن 13,514,380 52,184,576,016 139,771,253 208,810,013 0.67
پيمانكاري صنعتي 56,288,807 136,378,359,658 161,502,853 167,431,688 0.96
حمل و نقل آبي 2,172,846 20,843,136,200 143,601,160 107,750,304 1.33
فعاليت هاي هنري، سرگرمي و خلاقانه 2,917,485 6,941,353,046 50,310,874 124,878,778 0.4
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني 700,646 11,585,656,460 163,718,028 98,209,194 1.67
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري 20,512,907 52,271,029,061 82,393,517 80,113,776 1.03
واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي 118 118,864,940 59,432,470 0 59432470
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور 4,325,536 52,634,750,840 692,654,109 348,346,872 1.99
حذف شده-مواد و محصولات شيميايي 0 0 0 0 0
تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور 0 0 0 0 0
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي 0 0 0 0 0