اطلاعیه ها پشتیبانی

در زیر روند حجم خرید و فروش حقیقی و حقوقی کل بازار، در آخرین روز معاملاتی را مشاهده می کنید که از میانگین کل نماد های بازار بدست آمده است.

در زیر روند حجم خرید و فروش حقیقی و حقوقی در 90 روز اخیر را مشاهده می کنید.