لیست سفارشات خرید و فروش تسه9803،امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

لیست سفارشات خرید و فروش تسه9803،امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 (تسه9803) - بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس

اطلاعیه ها پشتیبانی

لیست سفارشات خرید سهام در نماد تسه9803 (تاریخ : آخرین روز معاملاتی)

در این بخش شما می توانید لیست سفارشات خرید سهم در روز معاملاتی را مشاهده کنید و روند آن را بررسی کنید.
آخرین معامله آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معامله تعداد خریدار حجم خرید قیمت خرید سرانه هر خریدار سرانه خرید تابلو سرانه خرید حقیقی تابلو

لیست سفارشات فروش سهام در نماد تسه9803 (تاریخ : آخرین روز معاملاتی)

در این بخش شما می توانید لیست سفارشات فروش سهم در روز معاملاتی را مشاهده کنید و روند آن را بررسی کنید.
آخرین معامله آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معامله قیمت فروش حجم فروش تعداد فروشنده سرانه هر فروشنده سرانه فروش تابلو سرانه فروش حقیقی تابلو