تابلو وبوعلی،سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ (وبوعلي) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس

تابلو نماد وبوعلی،سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ (وبوعلي) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

6,580

0.46
قیمت پایانی

6,550

0
حجم معاملات

0

تعداد: 0
ارزش معاملات

0

-
سرانه خرید

0

قدرت خریدار: 0
سرانه فروش

0

قدرت فروشنده :0

بازه روز

0

0

قیمت مجاز

10,230

9,270

بازه هفته

9,900

9,160

بازه سال

26,490

0

حجم مبنا

5,128,205

تعداد سهام

3,000,000,000

میانگین حجم در ماه

8,602,389

میانگین حجم 10 روز اخیر

15,692,620

میانگین حجم 5 روز اخیر

18,511,017

میانگین حجم 3 روز اخیر

18,504,234

EPS

1,995

P/E گروه

15

سرانه خرید

0

سرانه خرید حقیقی

0

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

0

سرانه فروش حقیقی

0

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0

قدرت خریدار حقیقی

0

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

0

قدرت فروشنده حقیقی

0

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد وبوعلی

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ (وبوعلي) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

فروش در نماد وبوعلی

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ (وبوعلي) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

سفارشات خرید و فروش در نماد وبوعلی

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ (وبوعلي) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 6,390 6,750 1,010 1
2 105,500 6,350 6,800 4,000 2
1 2,786 6,250 6,830 1,190 1