تابلو ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس

تابلو نماد ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

پشتیبانی
آخرین قیمت

9,470

-1.97
قیمت پایانی

9,600

-0.62
حجم معاملات

1,538,599

تعداد: 65
ارزش معاملات

14,570,532,530

-
سرانه خرید

590,822,016

قدرت خریدار: 0.8
سرانه فروش

738,527,520

قدرت فروشنده :1.25

بازه روز

9,470

9,470

قیمت مجاز

10,430

9,650

بازه هفته

10,280

9,510

بازه سال

31,172

6,120

حجم مبنا

5,050,505

تعداد سهام

600,000,000

میانگین حجم در ماه

8,938,758

میانگین حجم 10 روز اخیر

8,862,039

میانگین حجم 5 روز اخیر

1,579,729

میانگین حجم 3 روز اخیر

1,580,320

EPS

0

P/E گروه

13

سرانه خرید

590.82M

سرانه خرید حقیقی

15.44M

سرانه خرید حقوقی

14.4B

سرانه فروش

738.53M

سرانه فروش حقیقی

676.34M

سرانه فروش حقوقی

1.92B

قدرت خریدار

0.8

قدرت خریدار حقیقی

0.02

قدرت خریدار حقوقی

7.5

قدرت فروشنده

1.25

قدرت فروشنده حقیقی

43.81

قدرت فروشنده حقوقی

0.13

خرید در نماد ولیز

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 38,599 (2.51%) 1,500,000 (97.49%)
تعداد : 24 1

فروش در نماد ولیز

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,338,599 (87%) 200,000 (13%)
تعداد : 19 1

سفارشات خرید و فروش در نماد ولیز

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 9,470 7,151,613 377
0 0 0 9,480 9,000 1
0 0 0 9,500 1,990 1