پول های درشت، پول داغ، معاملات درشت بازیگران سهم در ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس

اطلاعات این صفحه از نماد ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس شامل پول های درشت یا پول داغ وارده شده یا خارج شده از هم می باشد به همراه سرانه خرید و فروش و همچنین قدرت خریدار و فروشنده در بازه های زمانی مختلف می باشد

اطلاعیه ها پشتیبانی

لیست تابلو لحظه ای روز سهام - سرانه خرید در همان لحظه (تاریخ : آخرین روز معاملاتی)

آخرین معامله آخرین قیمت قیمت پایانی حجم خرید تعداد خریدار سرانه خرید در لحظه

لیست تابلو لحظه ای روز سهام - سرانه فروش در همان لحظه (تاریخ : آخرین روز معاملاتی)

آخرین معامله آخرین قیمت قیمت پایانی حجم فروش تعداد فروشنده سرانه فروش در لحظه