لیست سفارشات خرید و فروش ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس

لیست سفارشات خرید و فروش ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس

اطلاعیه ها پشتیبانی

لیست سفارشات خرید سهام در نماد ولیز (تاریخ : آخرین روز معاملاتی)

در این بخش شما می توانید لیست سفارشات خرید سهم در روز معاملاتی را مشاهده کنید و روند آن را بررسی کنید.
آخرین معامله آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معامله تعداد خریدار حجم خرید قیمت خرید سرانه هر خریدار سرانه خرید تابلو سرانه خرید حقیقی تابلو

لیست سفارشات فروش سهام در نماد ولیز (تاریخ : آخرین روز معاملاتی)

در این بخش شما می توانید لیست سفارشات فروش سهم در روز معاملاتی را مشاهده کنید و روند آن را بررسی کنید.
آخرین معامله آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معامله قیمت فروش حجم فروش تعداد فروشنده سرانه هر فروشنده سرانه فروش تابلو سرانه فروش حقیقی تابلو