لیست سفارشات خرید و فروش ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس

لیست سفارشات خرید و فروش ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس

لیست سفارشات خرید سهام در نماد ولیز

در این بخش شما می توانید لیست سفارشات خرید سهم در روز معاملاتی را مشاهده کنید و روند آن را بررسی کنید.
آخرین معامله آخرین قیمت قیمت پایانی تعداد خریدار حجم خرید قیمت خرید سرانه هر خریدار سرانه خرید تابلو سرانه خرید حقیقی تابلو

لیست سفارشات فروش سهام در نماد ولیز

در این بخش شما می توانید لیست سفارشات فروش سهم در روز معاملاتی را مشاهده کنید و روند آن را بررسی کنید.
آخرین معامله آخرین قیمت قیمت پایانی قیمت فروش حجم فروش تعداد فروشنده سرانه هر فروشنده سرانه فروش تابلو سرانه فروش حقیقی تابلو