روند تابلو سهم ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس و لیست وضعیت سهم در طول معاملات

اطلاعات این صفحه از نماد ولیز،ليزينگ‌ايران‌ (وليز) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس شامل روند تابلو سهم از ابتدای معاملات تا اخرین زمان معامله می باشد و لیست وضعیت تابلو در بازه های زمانی مختلف می باشد

اطلاعیه ها پشتیبانی

لیست تابلو روز سهام در نماد ولیز (تاریخ : آخرین روز معاملاتی)

در این بخش وضعیت و روند سهم از ابتدا تا زمان آخرین معامله بررسی می شود، به عنوان مثال در آخرین زمان که ساعت 10:5:20 باشد، سرانه خرید یا قدرت خریدار از ساعت شروع معاملات تا این ساعت بررسی می شود.
آخرین معامله قیمت آخر قیمت پایانی حجم معاملات سرانه خرید قدرت خریدار سرانه فروش قدرت فروشنده