تابلو ختراک،ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (ختراك) - بازار دوم بورس

تابلو نماد ختراک،ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (ختراك) - بازار دوم بورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

9,580

-0.21
قیمت پایانی

9,560

-0.42
حجم معاملات

1,621,969

تعداد: 569
ارزش معاملات

15,361,421,330

-
سرانه خرید

15,506,023,640

قدرت خریدار: 1
سرانه فروش

15,506,023,640

قدرت فروشنده :1

بازه روز

9,720

9,190

قیمت مجاز

24,050

21,770

بازه هفته

22,260

22,260

بازه سال

33,630

7,848

حجم مبنا

2,182,453

تعداد سهام

563,000,000

میانگین حجم در ماه

465,622

میانگین حجم 10 روز اخیر

2,675,388

میانگین حجم 5 روز اخیر

2,823,619

میانگین حجم 3 روز اخیر

2,718,951

EPS

700

P/E گروه

0

سرانه خرید

15.51B

سرانه خرید حقیقی

0

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

15.51B

سرانه فروش حقیقی

0

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

1

قدرت خریدار حقیقی

0

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

1

قدرت فروشنده حقیقی

0

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد ختراک

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (ختراك) - بازار دوم بورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

فروش در نماد ختراک

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (ختراك) - بازار دوم بورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد : 0 0

سفارشات خرید و فروش در نماد ختراک

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (ختراك) - بازار دوم بورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,052 9,470 9,580 6,364 3
1 14,845 9,460 9,600 22,860 5
2 2,139 9,400 9,620 1,000 1