تابلو وصنعت،سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت (وصنعت) - بازار اول (تابلوي اصلي) بورس

تابلو نماد وصنعت،سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت (وصنعت) - بازار اول (تابلوي اصلي) بورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

7,940

2.32
قیمت پایانی

7,880

1.55
حجم معاملات

10,145,646

تعداد: 2,075
ارزش معاملات

79,926,759,320

-
سرانه خرید

99,067,770

قدرت خریدار: 1.03
سرانه فروش

96,090,974

قدرت فروشنده :0.97

بازه روز

8,060

7,630

قیمت مجاز

9,800

8,880

بازه هفته

10,310

8,910

بازه سال

15,800

0

حجم مبنا

5,353,319

تعداد سهام

6,000,000,000

میانگین حجم در ماه

21,664,492

میانگین حجم 10 روز اخیر

18,511,233

میانگین حجم 5 روز اخیر

18,204,669

میانگین حجم 3 روز اخیر

18,463,259

EPS

2,016

P/E گروه

15

سرانه خرید

99.07M

سرانه خرید حقیقی

97.81M

سرانه خرید حقوقی

351.67M

سرانه فروش

96.09M

سرانه فروش حقیقی

94.72M

سرانه فروش حقوقی

664.28M

قدرت خریدار

1.03

قدرت خریدار حقیقی

1.03

قدرت خریدار حقوقی

0.53

قدرت فروشنده

0.97

قدرت فروشنده حقیقی

0.97

قدرت فروشنده حقوقی

1.89

خرید در نماد وصنعت

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت (وصنعت) - بازار اول (تابلوي اصلي) بورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 9,967,134 (98.24%) 178,512 (1.76%)
تعداد : 803 4

فروش در نماد وصنعت

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت (وصنعت) - بازار اول (تابلوي اصلي) بورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 9,977,047 (98.34%) 168,599 (1.66%)
تعداد : 830 2

سفارشات خرید و فروش در نماد وصنعت

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت (وصنعت) - بازار اول (تابلوي اصلي) بورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 11,000 7,950 7,950 255,074 5
1 763 7,940 7,970 310,769 4
1 663 7,930 7,980 100,145 2