تابلو کفرا،فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ (كفرا) - بازار دوم بورس

تابلو نماد کفرا،فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ (كفرا) - بازار دوم بورس شامل قیمت ها و سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده و همچنین میزان خرید حقوقی و حقیقی و لیست اوردها و سفارشات

آخرین قیمت

48,000

-3.4
قیمت پایانی

48,910

-1.57
حجم معاملات

462,985

تعداد: 425
ارزش معاملات

22,249,256,080

-
سرانه خرید

113,222,982

قدرت خریدار: 0.88
سرانه فروش

129,397,693

قدرت فروشنده :1.14

بازه روز

50,000

47,210

قیمت مجاز

43,830

39,670

بازه هفته

43,790

39,930

بازه سال

91,500

0

حجم مبنا

1,197,605

تعداد سهام

800,000,000

میانگین حجم در ماه

417,628

میانگین حجم 10 روز اخیر

888,656

میانگین حجم 5 روز اخیر

968,392

میانگین حجم 3 روز اخیر

665,767

EPS

1,186

P/E گروه

35

سرانه خرید

113.22M

سرانه خرید حقیقی

92M

سرانه خرید حقوقی

4.34B

سرانه فروش

129.4M

سرانه فروش حقیقی

128.74M

سرانه فروش حقوقی

244.55M

قدرت خریدار

0.88

قدرت خریدار حقیقی

0.71

قدرت خریدار حقوقی

17.73

قدرت فروشنده

1.14

قدرت فروشنده حقیقی

1.4

قدرت فروشنده حقوقی

0.06

خرید در نماد کفرا

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ (كفرا) - بازار دوم بورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 374,316 (80.85%) 88,669 (19.15%)
تعداد : 199 1

فروش در نماد کفرا

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ (كفرا) - بازار دوم بورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 457,985 (98.92%) 5,000 (1.08%)
تعداد : 174 1

سفارشات خرید و فروش در نماد کفرا

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ (كفرا) - بازار دوم بورس
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 145 47,820 48,000 288 2
1 1,000 47,600 48,180 400 2
1 647 47,550 48,200 3,053 2