اطلاعیه ها پشتیبانی

اطلاعیه ها

لیست پول های درشت حقیقی وارد شده در هر سهم - خرید های درشت حقیقی (تاریخ : 1403/3/30)

نام آخرین معامله آخرین قیمت قیمت پایانی حجم خرید تعداد خریدار سرانه خرید (خرید هر نفر) کل مبلغ خرید

لیست پول های درشت خارج شده از هر سهم - فروش های درشت (تاریخ : 1403/3/30)

نام آخرین معامله آخرین قیمت قیمت پایانی حجم فروش تعداد فروشنده سرانه فروش (فروش هر نفر) کل مبلغ فروش
کپی رایت © 2022 7trader . طراحی شده توسط 7trader همه حقوق محفوظ است.